[Windows] ISO Windows 10 Redstone 1 - Version 1607

ISO Windows 10 Redstone 1 Original

   Để kỉ niệm 1 năm ra mắt Windows 10  MS đã phát hành thêm một phiên bản Windows nữa với cái tên Anniversary Update  hoặc Redstone 1 mang mã build 14393
   Bản cập nhật với sự thay đổi lớn về mặt giao diện cũng như độ tương thích cao và ổn định hơn. Bạn có thể tham khảo changelog tại địa chỉ https://changewindows.org/build/14393
Dưới đây là file ISO chuẩn nguyên gốc được tải từ MSDN và VLSC, bạn vui lòng check kĩ SHA1 trước khi cài đặt.


1. Education    | One Drive | Fshare

File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9055880.iso    
SHA1: EEE7C0E49C71533883B205DCAE0C82C75CD4B4AD

File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9055803.iso  SHA1: 816153EE450FF07600EBC4266D60687FD0939AEA

2. Enterprise - Updated Jan 2017    One Drive | Fshare

File Name: 
en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9719039.iso   
SHA1: 9FE8F754FB93C3FA2E151497898B0AA6B749F788

File Name: 
en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9714415.iso   
SHA1: 97164DD5C1C933BAEF89A4BDE93D544256134FE4

3. Home Single Language    One Drive | Fshare

 File Name: Win10_1607_SingleLang_English_x32.iso   
 SHA-1: 2509e8d2a2dc5c5d0c102bb29f9e8ec8083d8664

 File Name: Win10_1607_SingleLang_English_x64.iso     
 SHA-1: 1b96a03bb876798b5c0d5ed216f8932de7b9567e

4. Multiple Edition ( Pro + Home )    One Drive | Fshare

File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9714393.iso    
SHA1: 881FB134061D86042AEF5F1ABA6E255C22A79613

File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9714399.iso   
SHA1: 44064680647EE4C877A6F54739AD82759147C828

5. Enterprise LTSB 2016    One Drive | Fshare

File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x86_dvd_9060010.iso    
SHA1: 45E72D02FF17125C699558719EB946D8E140C9CC

File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_dvd_9059483.iso      
SHA1: 031ED6ACDC47B8F582C781B039F501D83997A1CF


Post a Comment

0 Comments