[Windows] ISO Windows 10 Redstone 2 - Version 1703


Sau gần 1 năm kể từ khi ra mắt bản cập nhật kỉ niệm Anniversary Update, để tiếp tục chặng đường phát triển Windows 10. Dự án Redstone 2 được triển khai với cái tên Creators Update cùng với những đổi mới về giao diện cũng như hiệu năng sử dụng

Một vài điểm mới được giới thiệu: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/04/11/whats-new-in-the-windows-10-creators-update/

Changelog đầy đủ: https://changewindows.org/build/15063/pc#0  

1. Education ( Updated june 2017 ) | Fshare

File name: en_windows_10_education_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10721402.iso
SHA1: B7D9BCB9BF22D3CD74C6327578E7223BC8587A16

File name: en_windows_10_education_version_1703_updated_june_2017_x86_dvd_10721404.iso
SHA1: 55E9B58AF1A6B4F1547A5B35A5D88E0657DB6841

2. Enterprise ( Updated june 2017 ) | Fshare

File name: en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10720664.iso
SHA1: D7EF32D857D444886D941A49C39E76D60ACA4485

File name: en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_june_2017_x86_dvd_10721580.iso
SHA1: AB02DD0769762F2F452165A556A45741F7858E0B

3. Multiple ( Home + Pro ) ( Updated june 2017 ) | Fshare

File name:

en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10725021.iso
SHA1: AB15A9CF175E8F0B8361B2D4F0EA560343B93FBE

File name:
en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_june_2017_x86_dvd_10725453.iso
SHA1: BF3EB696AA2AFAE538F72A1CBF0A0AB1D4EC8BCB

4. Home Single Language | Fshare
File name: Win10_1703_SingleLang_English_x64.iso
SHA1: 5148ADEEDE9D2BAF1DDF122F01FDBE8DD7F6466D

File name: Win10_1703_SingleLang_English_x32.iso
SHA1: 7F83C37094B897194242F19273F0D29DC9F56458


Post a Comment

0 Comments