[Windows] ISO Windows 8.1 With Update 3 (MSDN) ORIGINAL

ISO Windows 8.1 Update 3 Original

 -  Windows 8.1 (tên mã là Blue) là một bản nâng cấp của Windows 8, một hệ điều hành máy tính được phát hành bởi Microsoft. 

 -  Lần đầu được giới thiệu và phát hành dưới dạng beta công cộng vào tháng 6 năm 2013, nó đã được phát hành cho nhà sản xuất vào ngày 27 tháng 8 năm 2013, và được phát hành công khai vào ngày 17 tháng 10 năm 2013, gần một năm sau khi phiên bản trước của nó được phát hành bán lẻ. 

- Windows 8.1 cho phép tải về miễn phí cho các bản bán lẻ của Windows 8 và người dùng Windows RT qua Windows Store. Không giống các gói dịch vụ trên các phiên bản Windows trước, những người dùng đã sử dụng Windows 8 ngoài các bản bán lẻ hoặc được cài đặt sẵn (VD: giấy phép số lượng lớn) phải cài đặt Windows 8.1 qua một phương tiện cài đặt mới từ kênh đăng ký hoặc qua doanh nghiệp của họ. 

-   Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft với Windows 8.1 tương tự như các gói dịch vụ trước của Windows: Nó là một phần trong vòng đời hỗ trợ của Windows 8, và cần phải cài đặt Windows 8.1 để tiếp tục được nhận hỗ trợ và các bản cập nhật Windows sau ngày 12 tháng 1 năm 2016. 
Tuy nhiên, không giống như các gói dịch vụ khác, Windows 8.1 không thể được tải về qua Windows Update.

1. Multiple Editions (Pro + Core)  | One Drive

File Name: en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.iso
SHA1: A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79

File Name: en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.iso
SHA1: C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223

2. Enterprise   | One Drive

File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_6050710.iso
SHA1: 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937

File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6054382.iso
SHA1: B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96Post a Comment

0 Comments