[Office] ISO Office 2010 With Sp1 VLSC + MSDN


   Bộ cài sử dụng key MAK để kích hoạt đã được tích hợp gói SP1 nên dung lượng hơi nặng tuy nhiên sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất cũng như bảo mật. Dưới đây là danh sách các bộ cài nguyên gốc phát hành trên kênh VLSC

VLSC

1. Pro Plus   Onedrive | Fshare

File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010w_SP1_W32_English_CORE_MLF_X17-76748.ISO
SHA-1: bc8354a2d8534c64fbcd1f1925f822c5ae7b6df5

File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010w_SP1_64Bit_English_CORE_MLF_X17-76756.ISO
SHA-1: c17c3f26ba40701cc9fa47d16f1c42d4558659d


2. Standard   Onedrive | Fshare

File: SW_DVD5_Office_2010w_SP1_W32_English_CORE_MLF_X17-82110.ISO
SHA-1: 47fa3aa779bc2ab58d95227b54be581292e4a5ea

File: SW_DVD5_Office_2010w_SP1_64Bit_English_CORE_MLF_X17-82111.ISO
SHA-1: 30d18f583800709f2c5ef91051b15c08c55c9552


MSDN

1. Pro Plus | Onedrive | Fshare

File: en_office_professional_plus_2010_x86_515486
SHA-1: 0E1840BF1AA81077692AF651BEFB75648CD9FAA7

File: en_office_professional_plus_2010_x64_515489
SHA-1: 7C2F2D5F8C273724EEC70A9EFA2DDD800FE3265F


2. Standard   Onedrive | Fshare

File: en_office_standard_2010_x86_515544
SHA-1: 31CA5A5D2EE93106EDEB8A5A87C6555170DA4081

File: en_office_standard_2010_x64_515548
SHA-1: FE21915C54C552A4D1A7D394A1CA5E7E6BD769BA


3. Visio   Onedrive | Fshare

File: en_visio_2010_x86_516534
SHA-1: 33D40FA3E990C40D8635760EDA61DD8D35111717

File: en_visio_2010_x64_516535
SHA-1: A483B068CAE6EAB263C828C65AD1D4E825B5BF11


4. Project Pro   Onedrive | Fshare

File: en_project_professional_2010_x86_515560
SHA-1: 220DF5AABC309F3F6A0338D8FE97539E08B4D6E6

File: en_project_professional_2010_x64_515566
SHA-1: 28105DCD8ECB0CF6FE55DB0A047C8F0CCCDD7971

Post a Comment

0 Comments