[Office] ISO OFFICE 2007


- Microsoft Office 2007 là một phiên bản Windows của Microsoft Office System, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft.  Nó được phát hành cho khách hàng Volume License vào 30/11/2006 và có sẵn cho khách hàng bán lẻ ngày 30/1/2007. Office 2007 có một số tính năng mới, đáng chú ý nhất trong số đó là giao diện người dùng đồ họa hoàn toàn mới được gọi là Fluent User Interface (ban đầu gọi là giao diện Ribbon), thay thế các menu và thanh công cụ-trong đó có là nền tảng của văn phòng kể từ khi ra đời-với một thanh công cụ tab, được gọi là Ribbon. Office 2007 yêu cầu Windows XP with Service Pack 2 hoặc cao hơn, Windows Server 2003 Service Pack 1 hoặc cao hơn, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Office 2007 là phiên bản cuối cùng của Microsoft Office chính thức được hỗ trợ trên Windows XP Professional x64 Edition.

Link Download
Lưu ý : Đã có file key trong file ISO
1/  ProPlus

* File Name: en_office_professional_plus_2007_united_states_x86_cd_481425.iso
*SHA1: 8F11B0A83F9ABB672F83DDE936C7F2A2A08BAF62

Link download:  OneDrive


3/ Enterprise

* File Name: en_office_enterprise_2007_united_states_x86_cd_481472.iso
*SHA1: 2E593FFD08C58F6B9B708CD29E8367DD65024920

Link download:  OneDrive


Post a Comment

0 Comments