[Server] ISO WINDOWS SERVER 2012 R2 MSDN ORIGINAL

Windows Server 2012, tên mã là "Windows Server 8", là phiên bản phát hành thứ sáu của Windows Server. Nó là phiên bản Windows 8 dành cho máy chủ và là phiên bản tiếp theo của Windows Server 2008 R2.
Hai phiên bản tiền phát hành, một bản xem trước cho nhà phát triển và một phiên bản beta, đã được phát hành trong quá trình phát triển. Phiên bản chính thức được phát hành rộng rãi cho các khách hàng bắt đầu từ ngày 4 tháng 9, 2012.

Không giống phiên bản trước, Windows Server 2012 không hỗ trợ cho các máy tính nền tảng Itanium,và có bốn phiên bản.

Nhiều tính năng đã được thêm hoặc cải thiện so với Windows Server 2008 R2 (nhiều tính năng tập trung vào điện toán đám mây), như phiên bản mới cập nhật của Hyper-V, chức năng quản lý địa chỉ IP, một phiên bản mới của Windows Task Manager, và ReFS, hệ thống tập tin mới. Windows Server 2012 đã nhận được nhiều đánh giá tốt mặc dù có cùng giao diện người dùng Metro gây tranh cãi có trên Windows 8.

Phiên bản kế tiếp của Windows Server 2012, có tên là Windows Server 2012 R2, được phát hành cùng với Windows 8.1 vào tháng 10 2013. Một gói dịch vụ, trước đó dự định là bản cập nhật Windows Server 2012 R2 Update, được phát hành vào tháng 4 2014

More Info

1. Essentials

Windows Server 2012 R2 Essentials with Update (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2012_r2_essentials_with_update_x64_dvd_6052824.iso
Languages: English
SHA1: FFDE99A43C31ACB97F9F12FE300AD686A3B2E5F1

2. Hyper-V Server

Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_microsoft_hyper-v_server_2012_r2_x64_dvd_2708236.iso
Languages: English
SHA1: 1EEC2EE8DD77E8EB970B210C9B0E01986D7210DD
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=54544

3. Server

Windows Server 2012 R2 with Update (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2012_r2_with_update_x64_dvd_6052708.iso
Languages: English
SHA1: 865494E969704BE1C4496D8614314361D025775E

4. Storage

Windows Storage Server 2012 R2 and Windows Server 2012 R2 Foundation with Update (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_storage_server_2012_r2_windows_server_2012_r2_foundation_with_update_x64_dvd_6052810.iso
Languages: English
SHA1: C1B62327A36FA4F25A3336246B7D963B086AA140 

Post a Comment

0 Comments