[Server] ISO WINDOWS SERVER 2016 ORIGINAL MSDN


Bộ cài này được tích hợp thêm các gói cập nhật và flash bao gồm
+ KB3199986 (SSU)
+ KB3200970 (November CU)
+ KB3202790 (Flash)

Một số hình ảnh cài đặtMicrosoft Hyper-V Server 2016 (x64) - DVD (English)
File Name: en_microsoft_hyper-v_server_2016_x64_dvd_9718828.iso
Languages: English
SHA1: E6D2668E7B6681333DEBD499BD5734C84BC0A86D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70946

Windows Server 2016 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2016_x64_dvd_9718492.iso
Languages: English
SHA1: F185197AF68FAE4F0E06510A4579FC511BA27616
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70910

Windows Server 2016 Essentials (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2016_essentials_x64_dvd_9719598.iso
Languages: English
SHA1: F210E174BEE683BE7E3E3B974D3F07E12A3E98EA
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70960

Windows Storage Server 2016 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_storage_server_2016_x64_dvd_9718830.iso
Languages: English
SHA1: 0A426B0D20478921E9BE8B2A8E7D2F8512C44E80
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70952

Post a Comment

0 Comments