WINDOWS SERVER VERSION 1709 ORIGINAL


Windows Server Version 1709 được cho ra mắt cùng với Windows 10 Fall Creators Update (aka Redstone 3). Qua đó hãng có gửi tới cho OEM phiên bản Windows Server ACore và publish qua kênh MSDN phiên bản Windows Server Version 1709.

Những thay đổi mới nhất của Windows Server Version 1709 bạn có thể tham khảo tại đây. Một vài hình ảnh cài đặt phiên bản ACore phiên bản đóng gói cho OEM


microsoft-windows-server-version-1709-original

microsoft-windows-server-version-1709-original

microsoft-windows-server-version-1709-original

microsoft-windows-server-version-1709-original

KMS Key

Windows Server Datacenter Core: B69WH-PRNHK-BXVK3-P9XF7-XD84W
Windows Server Standard Core: V6N4W-86M3X-J77X3-JF6XW-D9PRV


Liên kết tải về

1. Windows Server, Version 1709

File Name: en_windows_server_version_1709_x64_dvd_100090904.iso
Language: English
SHA1: 9b901a2ce6a8e126496efb0d2440c0187fe614b8

2. Windows Server ACore, Version 1709

FILE: 16299.0.170922-1354.rs3_release_SERVER_ACORE_VOL_x64FRE_en-us.iso
SIZE: 2,980,263,936 bytes
SHA1: DB4BB63D4307A2F1DEEAC58349895B7AFEB891C8


Post a Comment

0 Comments