Ghost Windows XP SP3

  • File Ghost này đuôi GHO, chuẩn Legacy (MBR), khi download về xong, cần check kỹ mã SHA-1 xem có đúng với mã SHA-1 cung cấp dưới link download hay không, nhằm tránh gây ra lỗi trong quá trình bung ghost.
  • Cách check mã SHA-1: Down 7-Zip tại đây (chọn đúng với phiên bản Windows bạn đang dùng), cài đặt nó, chọn file cần check, nhấp chuột phải chọn CRC SHA, chọn SHA-1, sau khi check xong, kiểm tra xem mã có đúng hay không ? Nếu đúng thì bạn ghost bình thường, nếu sai hãy down lại file ghost.
Các phần mềm đã cài đặt


Tên file ghost: WinXP-SP3.GHO
MD5: 4C7B241518D560833ABBFFA19834AD25
SHA1: 2005CDAABEC16E111F8EDB7D49C54A1C2B7D6005
CRC32: 4608A31B

Post a Comment

0 Comments