[Soft] TEAMVIEWER 13 WITH RESET CLIENTID - KHẮC PHỤC TRIỆT ĐỂ LỖI GIỚI HẠN 5 PHÚT

Teamviewer là một trợ thủ không thể thiếu đối với mỗi supporter rồi. Và việc remote tới các máy khác đạt tới một giới hạn nhất định bạn sẽ nhận được cảnh báo từ phía server mà chúng ta vẫn quen gọi là "giới hạn 5 phút".