[Soft] Air Explorer Pro 2.5.1 – Quản lý lưu trữ đám mây tốt nhất

Air Explorer là một chương trình được thiết kế để thu thập tất cả các dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây của bạn ở một nơi. Giao diện vô cùng đơn giản, nhưng nó được bù đắp bởi chức năng: lưu trữ đám mây phổ biến nhất được hỗ trợ, các tệp được di chuyển giữa chúng, mã hóa, lập lịch, đồng bộ hóa, lịch sử của các phiên bản tệp và hơn thế nữa. Nói chung, nó có thể trở thành một người trợ giúp tốt cho người dùng Internet đang hoạt động.

Những đặc điểm chính của Air Explorer Pro

 • Quản lý trực tiếp các tập tin trong “đám mây”. 
 • Nếu cần thiết, Air Explorer có thể mã hóa các tệp khi tải chúng lên “đám mây”. Đặt nhiều tài khoản từ một máy chủ. Bạn có thể đồng bộ hóa các thư mục giữa bất kỳ “đám mây” nào hoặc máy tính của bạn.
 • Nhân dung lượng lưu trữ của bạn bằng cách kết hợp tất cả các “đám mây” của bạn.
 • Sao chép / Dán giữa các máy chủ đám mây.
 • Tạm dừng và tiếp tục tải lên và tải xuống.
 • Air Exlorer có thể chia sẻ tập tin.
 • Tập trung tìm kiếm các tập tin trên tất cả “đám mây”.
 • Bản phác thảo các bức ảnh của bạn.
 • Hỗ trợ Drag’n’Drop cho các tệp giữa máy tính và “đám mây”.

Changes in version 2.5.1

 • Air Explorer version 2.5.1 – November 15, 2018
 • Fixed, in some computers it was not possible to add Dropbox accounts.
 • Fixed downloading files from a folder in mail.ru if its name contains #.
 • Updated Russian translation (thanks to Timofey).
 • Updated Chinese translation (thanks to GT Wang).
 • Updated Korean translation (Thanks to JaeHyung).
 • Updated Japanese translation (Thanks to Tilt).Link DownLoad
Pass giải nén: www.soft-tonghop.net

Post a Comment

0 Comments