[Windows] Windows 10 Redstone 2 [N-Editions] (Updated June 2017) (MSDN & VLSC) Original


Phiên bản cập nhật tháng 6 cho Windows 10 Redstone 2 (Version 1703) là sự kết hợp của bản RTM cùng với gói cập nhật June 13, 2017—KB4022725 mang Windows lên mã build 15063.413

Một số hình ảnh


Link DownLoad

I) ISO MSDN

1. Multiple Editions N ( ProN + HomeN )

File name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10726217.iso
Languages:English 
SHA1: 145542BFE2D15CE28C2D2320FCF37A31D5BDCF1B 

SHA1: 11E149A544975AE733463F06B9A2E6D4DEE70ADC

2. Enterprise N MSDN = Enterprise N VLSC

Languages:English
SHA1: A79ECA2558A0FF2C968E2E8DB4AD5EC04E270069 
SHA1: A09DE5E6726BB7FC37BD226641D88A025B47E8DA

3. Education N
Languages:English 
SHA1: BDF70CA5908371400AE70D95C65CF160EF7553DC 
Languages:English 
SHA1: FB2F5B57B9E13A16D0B83F89775D0015789167DE

II) ISO VLSC (Waiting...)

Post a Comment

0 Comments