[Windows] Windows 7 OEM with Service Pack 1 Original

Chào các bạn, như các bạn đã biết từ lúc ra mắt cho tới nay hệ điều hành Windows 7 vẫn đang chiếm thế thượng phong trong thị trường. Giao diện đẹp, độ ổn đinh cao. Ngoài bộ ISO từ kênh MSDN, MS còn làm 1 bộ ISO khác dành cho các thiết bị có chứng chỉ OEM.

Về bản chất nó chung sources với file ISO từ kênh MSDN, nhưng được thay đổi kênh để khi cài đặt hệ điều hành tự dò chứng chỉ SLIC trong máy để kích hoạt cho bạn, Trong trường hợp xấu nhất bạn phải nhập thủ công key kích hoạt được cung cấp sau thân máy.

Link Download


1. Home Basic
  File: 7601.17514.101119-1850_x86fre_client_en-us_OEM_HomeBasic-GSP1RMCHBFREO_EN_DVD.iso
  Same: Win7_HomeBasic_SP1_English_COEM_x32.iso
 CRC-32: a999603e
  MD4: 01b97098ce3dd4b5d49d73c8eb1f5213
  MD5: f760d5a0ed615c6a93829ebc84db2a0d
 SHA-1: c1e663fa5138ccb08e07ccc5bab1d74d168e3452
SHA-256: e63637b39caf187ee3f7dd68c51cc0509157d58c498002933735992760fa4dfb

  File: 7601.17514.101119-1850_x64fre_client_en-us_OEM_HomeBasic-GSP1RMCHBXFREO_EN_DVD.iso
  Same: Win7_HomeBasic_SP1_English_COEM_x64.iso
 CRC-32: b5223c5d
  MD4: f3367c072285c697d4f6fb3446bf1738
  MD5: b650412b04de41f36a53ef7e0658a8b3
 SHA-1: 72666801e3ce687625173a11e1a3e7ffed04f148
SHA-256: e2764cf9c06fc51e4f556bb6675a840d0e8e6bd507c938caac4ebccdf0ad771b
2. Ultimate
  File: 7601.17514.101119-1850_x86fre_client_en-us_OEM_Ultimate-GSP1RMCULFREO_EN_DVD.iso
  Same: Win7_Ult_SP1_English_COEM_x32.iso
 CRC-32: 1882227e
  MD4: 84a675f42fe50726df094d4cabf7457f
  MD5: 02f83c24906fe8b8308cf21af7f39f0e
 SHA-1: c511bf0de7632c47e8a2071acfe04637b498212d
SHA-256: ad3a17fbbd513083adf49606bd9779c561071837b04f5bf6b3d0ea2ea0c39407

  File: 7601.17514.101119-1850_x64fre_client_en-us_OEM_Ultimate-GSP1RMCULXFREO_EN_DVD.iso
  Same: Win7_Ult_SP1_English_COEM_x64.iso
 CRC-32: 93e2fd27
  MD4: e2074864ca06135d2b17d154d497a344
  MD5: b00ccf47143f62486cecf467850e6c33
 SHA-1: 37a6ed40d14428617c8fa196ec5448478db63bb9
SHA-256: 9a7ac3bad825996a3ef3b9efc0a8b9750961b730c5aab3df64a9fd10a6ba02f4
3. Home Premium
  File: 7601.17514.101119-1850_x86fre_client_en-us_OEM_HomePremium-GSP1RMCHPFREO_EN_DVD.iso
  Same: Win7_HomePrem_SP1_English_COEM_x32.iso
 CRC-32: a8d0f76f
  MD4: f1a5f84a24b4720574970f0d69776f16
  MD5: ec49e3869291f2dc0aae53c21f3ac51a
 SHA-1: f0991cbdbf87d54c3bf97e189f7a4a5aba692a59
SHA-256: 653c2a494f19c06ce33c9e0bec29ae2d07a0a736aa1712e87391126d64444047

  File: 7601.17514.101119-1850_x64fre_client_en-us_OEM_HomePremium-GSP1RMCHPXFREO_EN_DVD.iso
  Same: Win7_HomePrem_SP1_English_COEM_x64.iso
 CRC-32: df6fec97
  MD4: e55b283ef16963f605464cd394c50836
  MD5: 1bfe92baeadf28092557ed80376938f9
 SHA-1: 1e0cdfafb6a390e0e7e9f54ce99395ee42a59de0
SHA-256: 1dd79367c866573efd2de02ce331bac93a67d3395474d6911d2b28444d5ee3c0
4. Professional
  File: 7601.17514.101119-1850_x86fre_client_en-us_OEM_Professional-GSP1RMCPRFREO_EN_DVD.iso
  Same: Win7_Pro_SP1_English_COEM_x32.iso
 CRC-32: 3d0310e8
  MD4: e61ec1608b7f493c498165740a37fa9d
  MD5: 296f892e1f9b66ef5836a54557309e94
 SHA-1: a908cf84fd448c235945fb5b6e2ff232eb362575
SHA-256: f814b85295351e4ab902dc1777c5539f6d855c8997bea833277290bca0a5385b

  File: 7601.17514.101119-1850_x64fre_client_en-us_OEM_Professional-GSP1RMCPRXFREO_EN_DVD.iso
  Same: Win7_Pro_SP1_English_COEM_x64.iso
 CRC-32: b4a190a5
  MD4: 18e88ce653540360e1af16a6308acd5e
  MD5: 39134fad6ccc6292a5e81a5dcedc4d13
 SHA-1: 5998495086fde086b2c8a1e490d8f1cd1dcc99cc
SHA-256: 8341417c575adb92cd11a1f77666b6d6cbbcfc56855927407235983e838cfe83
Decompression password: g3$1pZePxwo8Z2yUFA#p9tbzs!Pj-#hung1001-J!gk7M@f6^d!mmgp*PJ!EM2K#CCI

Post a Comment

0 Comments