[Soft] Malwarebytes AntiExploit 1.12.1.141


Malwarebytes Anti-Exploit Premium được tải xuống miễn phí từ thư viện phần mềm của chúng tôi. Chống khai thác là một phần mềm đơn giản giúp bảo vệ các điểm dễ bị tổn thương của hệ thống của bạn khỏi các cuộc tấn công dựa trên web.

Quy trình cài đặt mất ít thời gian để hoàn thành và không cần sự chú ý đặc biệt từ người dùng. Khi khởi động, Malwarebytes Anti-Exploit Premium tạo một biểu tượng trong khu vực khay hệ thống và kích hoạt trạng thái bảo vệ.

Bạn có thể hiển thị cửa sổ ứng dụng chính để xem tổng số ứng dụng được bảo vệ, các nỗ lực khai thác bị chặn và các tệp bị cách ly.

Trong tab phụ, bạn có thể xem danh sách các ứng dụng của bên thứ ba có thể được bảo vệ bởi Malwarebytes Anti-Exploit Premium. Nó bao gồm Firefox, Chrome, Internet Explorer và Opera, Java, Adobe Acrobat, các công cụ văn phòng của Microsoft (Word, Excel, Powerpoint), VLC Media Player, v.v.

Tất cả các hoạt động được ghi lại vào một cửa sổ nhật ký; các mục được chọn có thể được loại trừ khỏi danh sách cũng như bị xóa. Có thể tạo các loại trừ khi nói đến các ứng dụng được bảo vệ. Không có tính năng đáng chú ý nào khác được cung cấp bởi ứng dụng.


Các tính năng của Malwarebytes Anti-Miningit Premium
  • Bảo vệ các trình duyệt và tiện ích bổ sung cho trình duyệt (bao gồm Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera)
  • Khiên Java
  • Bảo vệ trình đọc PDF (bao gồm Adobe Reader, Adobe Acrobat, Foxit Reader)
  • Bảo vệ Microsoft Word, Excel và Powerpoint
  • Bảo vệ trình phát phương tiện (bao gồm Microsoft Windows Media Player, Videolan VLC Player, QuickTime Player, Winamp Player)
  • Khả năng thêm / quản lý khiên tùy chỉnh
Link DownLoad
Pass giải nén ( nếu có ) : www.soft-tonghop.net

Post a Comment

0 Comments