[Soft] Revo Uninstaller Pro v4.0.5 - Trình gỡ bỏ ứng dụngRevo Uninstaller - trình quản lý gỡ cài đặt sáng tạo, cho phép bạn gỡ cài đặt, xóa, xóa chương trình và giải quyết các vấn đề gỡ cài đặt. Nó giúp bạn gỡ cài đặt và xóa các chương trình không mong muốn được cài đặt trên máy tính của bạn ngay cả khi bạn gặp sự cố khi gỡ cài đặt và không thể gỡ cài đặt chúng khỏi ứng dụng của Windows . Revo Uninstaller là một sự thay thế nhanh hơn và mạnh mẽ hơn nhiều cho ứng dụng của Windows . Thêm hoặc loại bỏ chương trình applet! Với thuật toán tiên tiến và nhanh chóng, chương trình này sẽ phân tích dữ liệu của ứng dụng trước khi gỡ cài đặt và quét sau khi bạn gỡ cài đặt ứng dụng. Sau khi chương trình gỡ cài đặt thường xuyên của chương trình, bạn có thể xóa các tệp, thư mục và khóa đăng ký không cần thiết thường còn sót lại trên máy tính của mình.

Ngay cả khi bạn có cài đặt bị hỏng, Revo Uninstaller sẽ quét dữ liệu của ứng dụng trên các ổ đĩa cứng và trong sổ đăng ký Windows và hiển thị tất cả các tệp, thư mục và khóa đăng ký được tìm thấy để bạn có thể xóa chúng.

Revo Uninstaller cung cấp cho bạn 8 công cụ mạnh mẽ và tiện dụng khác để dọn dẹp hệ thống của bạn. Với chế độ độc nhất của Hunter Hunter, Revo Uninstaller cung cấp cho bạn một số cách tiếp cận đơn giản, dễ sử dụng nhưng hiệu quả và mạnh mẽ để quản lý (gỡ cài đặt, dừng, xóa, tắt từ tự động bắt đầu) và để có được thông tin về các chương trình đã cài đặt và / hoặc đang chạy .

Features of Revo Uninstaller Pro 4 Full

  • Auto Start Manager – Stop programs that start automatically on Windows startup; speed up loading of Windows!
  • Windows Tools Manager – Handy and useful tools bundled with every version of Windows; easily find useful system tools and options!
  • Junk Files Cleaner – Find and remove unnecessary files from your computer; free up disk space and delete files you do not need!
  • Browsers History Cleaner – Erase web browser history, visited pages history and temporary internet files of Internet Explorer, Firefox, Netscape and Opera web browsers; free up a lot of disk space by deleting temporary internet files like temporary saved videos, temporary flash files, temporary pictures etc!
  • Office History Cleaner – Remove the history of most recently used files in MS Office; remove your tracks by deleting the list of last opened MS Office documents!
  • Windows History Cleaner – Remove the history of recently opened files, delete temporary files, remove usage tracks and other history items that are saved by Windows; remove your tracks saved by Windows for a lot of operations!
  • Unrecoverable Delete Tool – Erase files and folders forever; be sure that nobody could recover your files and folders after deleting!
  • Evidence Remover – Make sure already deleted files, folders and other data are unrecoverable; securely erase your data!

Link DownLoad
-----------------------------------------
-----------------------------------------
Pass giải nén: www.soft-tonghop.net

Post a Comment

0 Comments