Showing posts with the label nhat-do-nhi-denShow all
[Phim] Nhất đen nhì đỏ VII - Song Thiên Chí Tôn ( Lồng tiếng - Bản Đẹp - 30 tập )
[Phim] Nhất đen nhì đỏ VI - Song Thiên Long Hổ Đấu ( Lồng tiếng - Bản Đẹp - 30 tập )
[Phim] Nhất đen nhì đỏ V - Song Thiên Tranh Bịp ( Lồng tiếng -  Bản Đẹp - 20 tập )
[Phim] Nhất đen nhỉ đỏ I - Who's The Winner ( USLT - Full HD - 22 tập )
[Phim] Nhất đen nhỉ đỏ IV - Vua bịp tái xuất giang hồ - Thần bài Long Tứ ( Thuyết minh - Full HD - 20 tập )